Mød Niels Fuglsang

Globaliseringen er løbet løbsk og uligheden er blevet større. Vi står over for flere store kriser i Europa, som vi skal finde fælles løsninger på. Det har været mit mål i Europa-Parlamentet, siden jeg blev valgt i Midtjylland i 2019.

Jeg vil knokle for:

  • EU skal bekæmpe den stigende ulighed. Derfor skal vi slå hårdt ned på skattely, indføre en minimums-selskabsskat og stoppe ræset mod bunden.
  • EU skal i den grønne førertrøje. Tempoet for den grønne omstilling skal sættes på turbo. Det vil både være godt for vores forsyningssikkerhed og vores klode og skabe flere grønne jobs.
  • EU skal sætte en høj standard for dyrevelfærd på tværs af grænser. Ingen dyr skal bruge hele deres liv i små bure eller transporteres i over otte timer uden adgang til mad og drikke.

Lidt om mig

Jeg hedder Niels Fuglsang, jeg er 37 år og er født og opvokset i Thy. Jeg har siden rejst i mange forskellige lande. I London arbejdede jeg som tjener, og i USA var jeg frivillig i Obamas valgkampagne. I de fleste lande er ens livschancer i meget højere  grad end i Danmark bestemt af, hvilken klasse man er født ind i. Derfor tror jeg på velfærdsstaten og et mere socialt retfærdigt Europa.

Jeg har en kandidatgrad i statskundskab fra Københavns Universitet og gjorde i december 2021 min PhD-afhandling på CBS om Finansministeriets regnemodeller færdig. Jeg har tidligere arbejdet for den danske selvstændige centrum-venstre tænketank CEVEA og været rådgiver for klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, da han var medlem af Europa-Parlamentet. Jeg vil bruge min erfaring til sammen med jer at sætte en stærk socialdemokratisk dagsorden i EU.