Mød Niels Fuglsang

Globaliseringen er løbet løbsk! Den økonomiske ulighed vokser med rekordfart. Klimakrisen nærmer sig med hastige skridt. Flygtningekrisen splitter vores samfund i ”dem” og ”os”. Derfor stiller jeg op.
Jeg vil knokle for:

  • EU skal bekæmpe uligheden. Sortlistning af skattely, minimums-selskabsskatter og fælles regler mod social dumping.
  • EU skal i den grønne førertrøje. Tempoet for den grønne omstilling skal sættes på turbo. Det er godt for verden og for grønne jobs i Danmark.
  • EU skal finde fælles løsninger på flygtningekrisen. Stærkere ydre grænser og Marshall-hjælp til at løfte Afrika.

Lidt om mig

Jeg hedder Niels Fuglsang, jeg er 34 år og bor i Aarhus. Jeg har gået i folkeskole og gymnasium i Thy og i Næstved, og jeg har siden rejst i mange forskellige lande. I London arbejdede jeg som tjener, og i USA var jeg frivillig i Obamas valgkampagne. I de fleste lande er ens livschancer i meget højere grad end i Danmark bestemt af, hvilken klasse du er født ind i.

Derfor tror jeg på velfærdsstaten. Og derfor har det været rigtigt for mig at arbejde i Socialdemokratiet: Som rådgiver i Europa-Parlamentet, som kampagneleder og på vores nye principprogram. I dag skriver jeg ph.d.-projekt om Finansministeriets regnemodeller. Jeg vil bruge min erfaring til sammen med jer at sætte en stærk socialdemokratisk dagsorden i EU.